brandbook.agency – Kobieca Agencja Reklamowa | Warszawa

Księga znaku, co zawiera?

Podstawowa księga znaku (ang. Brand book), to standaryzacja logo. Księga ta zawiera wytyczne dla osób, które w przyszłości będą pracować z nią na co dzień, np. grafików, marketingowców, projektantów, drukarzy, producentów gadżetów reklamowych i innych.

Księga to instrukcja obsługi znaku, aby był on wykorzystywany przez innych w sposób poprawny. Wytyczne umieszczone w tej księdze, to między innymi kolorystyka, konstrukcja logo, czy jego pole ochronne. Bardzo rozbudowana księga zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (WWW, samochody, reklama zewnętrzna itp). Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy.

Nasza firma brandbook.agency, to agencja reklamowa działająca na terenie Warszawy. Stworzyliśmy już niezliczoną ilość logo, logotypów i systemu identyfikacji wizualnej, brandbook. W naszym portfolio znajdziesz przykłady naszych prac.

Standardowa księga znaku, zawiera elementy takie jak:

  1. Podstawowa forma znaku
  2. Konstrukcja znaku
  3. Pole ochronne i pole podstawowe znaku
  4. Kolorystyka znaku
  5. Typografia
  6. Skalowanie znaku
  7. Modyfikacje znaku
Standardowa księga znaku

Podstawowa forma znaku

Jest to najważniejszy element, który zawiera cała księga znaku. Podstawowa forma przedstawienia logo, logotypu- w zależności od preferencji firmy. Ukazanie takiego elementu może występować w wersji poziomej i pionowej. Jest najlepsze rozwiązanie w przypadku potrzeby wykorzystania znaku graficznego firmy. Możemy umieścić znak na dowolnym elemencie systemu identyfikacji wizualnej. W zgodzie z jego założeniami stosowania.

Stosowane jest również przedstawianie znaku graficznego w kontrze. Poza podstawową barwą tła, dobierane są również inne dopuszczalne w użyciu kolory, bądź dpuszczalnie możliwie do przedstawienia znaku na ich tle.

Podstawowa księga znaku

Konstrukcja znaku

Ten dział, różni się w każdej księdze znaku, jest to zależne od samego znaku i jego stopnia skomplikowania. Logo może zostać przedstawione na siatce, i zostać dokładnie opisane ile modułów składa się na jego konstrukcję. Jest to najbardziej przejrzysta i najmniej skomplikowana forma opisania konstrukcji znaku. Przy opisie znaku musimy nabrać indywidualnego tonu do jego konstrukcji.

Bardzo ważne jest umieszczenie tego działu w księdze znaku. Umożliwia on zarejestrowanie naszego logo w Urzędzie Patentowym.

Pole ochronne i pole podstawowe znaku

Opisywane w tym dziale zasady stosowania znaku, to określenie przestrzeni wokół logo, która nie może zostać naruszona. Ma to na celu zachowanie czytelności logo na wszelkich materiałach, na których będzie stosowane. Określamy tutaj zarówno pole ochronne znaku, czyli przestrzeń, na której nie mogą się znaleźć inne obiekty oraz tekst, aby logo pozostało czytelne. Pole podstawowe znaku, to określenie jaka jest odległość logo od krawędzi dokumentów.

Oczywiście zdarza się również tak, że pole ochronne oraz pole podstawowe są tożsame, wszystko zależy od konkretnego projektu i przeprowadzonych testów optycznych.

Pole ochronne i pole podstawowe znaku

Kolorystyka znaku

Każde logo ma ściśle określoną kolorystykę, w której może występować. Ważne jest opisanie kolorów występujących w sygnecie, jak i kolor czcionki zastosowanej w znaku firmowych. Kolorystyka logo powinna zostać opisana precyzyjnie w CMYKu, Pantonie, RGB, a czasem w RALu. Celem jest ułatwienie pracy przy reprodukcji logo na różnych nośnikach.

Kolorystyka znaku

Typografia

To przedstawienie czcionki, dobranej do firmy i znaku. Strona poświęcona typografii powinna koniecznie znaleźć się w księdzę znaku firmy.  Określana ona, jakie czcionki zostały wykorzystane w nazwie firmy, bądź jego haśle reklamowym. Jest to bardzo ważna informacja dla tych, którzy na podstawie logo będą tworzyć kolejne elementy identyfikacji wizualnej. Każdy taki element powinien być spójny ze znakiem firmowym, budując konsekwentny wizerunek firmy.

Skalowanie znaku

Równie ważnym elementem zawartym w księdze znaku jest określenie minimalnego rozmiaru do którego można zmniejszyć logo, aby wciąż pozostawało czytelne. Taką informację możemy podać w milimetrach i pikselach. Logo nie może występować w mniejszych niż ustalonych rozmiarach, ponieważ traci czytelność, a to przekłada się na wizerunek firmy.

Skalowanie znaku

Modyfikacja znaku

Jest to krok przy tworzeniu księgi znaku, którego nie warto pomijać. Opisany w nim zbiór i przykłady najczęściej popełnianych błędów, takich jak m. in. dodawanie elementów cieni, zmiana kolorystyki, rozciągnięcie znaku graficznego, umieszczenie go na niedopuszczalnym tle.

W tej zakładce zwracamy uwagę na to jak ważne jest stosowanie się do opisanych zasad, w całej księdzę znaku. Musimy mieć pewność że wizerunek firmy nie zostanie nadszarpnięty przez nieprzemyślane działania

Warto jednak pamiętać że na księgę znaku może składać się więcej elementów. Warto również zadbać o jej spójność i atrakcyjność wizualną. Poza podstawowymi działami powinno się umieścić, również spis treści jak i zachować możliwie przejrzystą i czytelną oprawę graficzną.