Wyróżniamy 12 klasycznych archetypów, które kompleksowo opisują identyfikację i cechy każdej marki. Wybór tej właściwej jest kluczowy w wyborze kierunku kampanii reklamowej.

Celem badań przeprowadzonych przez specjalistów jest fakt, że człowiek wciąż szuka swojego miejsca na ziemi. Raz czujemy dysonans, bo chcemy być niezależni, a raz chcemy przynależeć do grupy. Drugi powód niezdecydowania to kontrola i stabilność czy podjęcie ryzyka.

Królowa. Król. Władca.Władczyni.

Archetyp ten jest dobrym fundamentem dla marek, za którymi stoją produkty i usługi pomocne w zdobyciu większej władzy lub stopnia zorganizowania. Władca to także odpowiedni archetyp dla firm, które pełnią funkcje ochronne czy regulacyjne.

  • Motto: Liczy się tylko władza i pieniądze
  • Pragnienie/ Cel: Tworzenie prosperujących i odnoszących sukcesy rodzin i społeczności. Nastawienie na sukces i efekty.
  • Lęk: Chaos, brak kontroli i zrzucenie z tronu. Lęk przed odrzuceniem społecznym.
  • Strategia: Ćwiczyć swoją moc i władzę, dostosować innych pod siebie
  • Talent: Odpowiedzialność i przywództwo
  • Marki posługujące się tym archetypem: IBM, Mercedes, Bank UK, British Airways, Hugo Boss
  • Znany także jako: szef. lider, arystokrata, król, królowa, polityk, manager
  • Pełna kontrola oraz poczucie, że wszystko jest wedle planu, archetyp ten zapewnia stabilność poddanym i oczekuje od nich brania życia i odpowiedzialności w swoje ręce.

Innym z przykładów jest Microsoft, który dostarcza narzędzia, dzięki którym osoby indywidualne i organizacje na całym świecie mogą w pełni realizować swój potencjał.

Czytaj o wszystkich 12 archetypach!