Skuteczna kampania reklamowa w prostych krokach - jak ją stworzyć?

Reklamy tworzymy po to, aby sprzedawały – produkty, usługi, ale także idee, projekty społeczne, wydarzenia etc. 

Dla przykładu posłużmy się ofertą inwestycyjną miasta.

Co zrobić, aby kampania reklamowa, którą planujecie była skuteczna? Jak ją dobrze wykreować? 

Wystarczy do tego kilka prostych kroków.

Oto i one!

Analiza sytuacyjna

Zanim rozpoczniecie kreować swoją reklamę, musicie zebrać wszystkie niezbędne dane, które będą podstawą dalszych działań marketingowych. Pomoże Wam w tym analiza sytuacyjna.

 A zatem musicie:

 1. przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron (SWOT) – co sprzyja inwestowaniu w mieście, co może zyskać inwestor, jaki pozytywny wpływ inwestycja będzie miała na lokalną społeczność, jakie wyzwania i czasowe utrudnienia z tym się wiążą – np. wyłączenie z ruchu ulic X, Y, Z etc..;
  Analiza SWOT
 2. dokładnie określić grupę docelową – np. budowa fabryki mebli pozwoli na zatrudnienie ludzi, którzy mają wykształcenie w kierunkach związanych z ich produkowaniem;
 3. sprawdźcie, jak podobne inwestycje sprawdziły się w innych miejscowościach – jakie są ich pozytywne i negatywne skutki;
 4. popatrzcie, w jaki sposób zrobili to inni – przeanalizujcie ich strategię promocyjną, zobaczcie, jak docierają do swoich odbiorców i jakie błędy przy tym wszystkim popełniają.

Strategia kreatywna, czyli projektowanie kampanii reklamowej

Najlepszą strategię kreatywną opracujecie dzięki informacjom, które zebraliście podczas przeprowadzania analizy sytuacyjnej. 

Aby stworzyć taką strategię, musicie

 1. ustalić działania promocyjne;
 2. zdefiniować przekaz reklamowy – jaki jest jego główny komunikat. A musicie pamiętać, że może być ich kilka… Warto zatem ustalić ich hierarchię i konsekwentnie się jej trzymać;
 3. dobrać właściwe metody realizacji – zastanówcie się jak spędzają czas odbiorcy Waszych komunikatów, abyście byli pewni, że trafią na przekaz, który jest do nich adresowany;
 4. wybrać sposoby budowania komunikacji z grupą docelową;
 5. przygotować rozwiązania kreatywne, a zatem elementy wizualne kampanii.

Pamiętajcie, aby po przygotowaniu kreacji, nim przystąpicie do realizacji kampanii, sprawdzić, czy spełniają one przyjęte założenia.

Plan kampanii reklamowej jako ostatni etap działań

Właściwie etapem tym jest realizacja tejże kampanii. Moment, gdy swoim pomysłom nadajecie ostateczny kształt i pokazujecie je innym. Przedtem musicie jednak jeszcze:

 1. opracować budżet działań promocyjnych –  musicie mieć na uwadze wszelkie nieprzewidziane sytuacje i zadbać o rezerwy;
 2. określić w przybliżeniu termin realizacji wyznaczonych celów;
 3. ostatecznie zatwierdzić kampanię reklamową i opublikować ją w ustalonych kanałach.

Należy pamiętać także, aby na koniec przeprowadzić analizę całej kampanii. Pokaże ona, na ile Wasze działania marketingowe okazały się być skuteczne.

Co gwarantuje skuteczność w kampanii reklamowej?

Jakie zasady na nią wpływają? Należy pamiętać, że skuteczna kampania reklamowa musi:

 1. być zorientowana na odbiorcę;
 2. posiadać dokładnie wyznaczone cele i priorytety;
 3. stawiać na bezwzględną komunikację z odbiorcami;
 4. kłaść duży nacisk na elementy związane z realizacją.