brandbook.agency – Kobieca Agencja Reklamowa | Warszawa

Business cards – wizytówki

Wizytówka w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym.

Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od jej rodzaju. Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe.

Wizytówki - podział ze względu na przeznaczenie

Ze względu na przeznaczenie wizytówki można stosować ich następujący podział:

  • służbowa – logo firmy, imię i nazwisko właściciela i jego stanowisko, dane do kontaktu (np. adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon, fax), rodzaj działalności firmy (czasem z odniesieniem do strony internetowej), czasem zawiera dodatkowe treści typu: pełna nazwa firmy (dla prawidłowego wypisywania faktur), konto bankowe, mapa dojazdowa, zdjęcie (np. właściciela wizytówki lub produktu) itd.;
  • osobista – imię i nazwisko właściciela, czasem jego tytuł naukowy lub stopień oficerski, mogą też być informacje dodatkowe do kontaktu i adres klubu, do którego należy właściciel;
  • rodzinna – zazwyczaj jedynie imiona i nazwisko bez adresu, dołączana przy wysyłkach prezentu, a czasem przy zapoznawaniu się;
  • kombinowana – z elementami wizytówki osobistej i służbowej.

Wymiary

Z przyczyn praktycznych wymiar współczesnej wizytówki zazwyczaj nie przekracza 9 cm x 5,5 cm, ponieważ większe wizytówki dla ich zarchiwizowania wymagałyby specjalnych wizytowników.

Szeroko rozpowszechniony międzynarodowy wymiar standardowy został ujęty w normie ISO 7810 ID-1 i jest zgodny z wymiarem kart kredytowych: 85,60 mm × 53,98 mm (3,370 in × 2,125 in).

Mniej rozpowszechnionym wymiarem wizytówek jest format A8: 74 mm × 52 mm (2,913 in × 2,047 in)