The archetype of magician

Wyróżniamy 12 klasycznych archetypów, które kompleksowo opisują identyfikację i cechy każdej marki. Wybór tej właściwej jest kluczowy w wyborze kierunku kampanii reklamowej.

Wizard – Czarodziej

The Wizard Archetype is suitable for technology brands and brands with a psychological or spiritual dimension as an important element. Behind the brands of this archetype there are often products that bring relief or strengthen the body and spirit.

  • Motto:  To ja sprawiam, że wszystko się dzieje. Jestem innowatorem
  • Pragnienie/ Cel: Sprawić aby spełniły się marzenia i dążyć do nowoczesnego
  • Lęk:  Niezamierzone negatywne konsekwencje działań
  • Strategia: Najpierw stworzyć wizję nowoczesności,, a później według niej żyć
  • Talent: Kreatywne myślenie i duża wyobraźnia
  • Marki posługujące się tym archetypem: Axe, Polaroid, Walt Disney, FedEx, Intel
  • Znany także jako: wizjoner, katalizator, wynalazca, charyzmatyczny przywódca, szaman, uzdrawiacz

Dobrym przykładem dla tego archetypu jest „dodający skrzydeł” Red Bull. Większość z nas nie pije go ze względu na jego walory smakowe czy chęć ugaszenia pragnienia. Od Czerwonego Byka (który swoją drogą sam przeszedł przemianę, będąc początkowo Czerwonym Bizonem) oczekujemy właściwie tylko jednego – żeby postawił nas na nogi.